Languages

HR ENG
+ 385 99 6708 749

Navigacija

 • FUE metoda transplantacije kose
   
 • Transplantacija folikula
   
 • Brz oporavak nakon presađivanja kose
   
 • Bez ožiljaka nakon presađivanja kose

   

Prije FUE transplatacije kose 


Njegujući prednosti individualnog pristupa, nastojimo uvijek s potencijalnim pacijentima organizirati prije operacijsku konzultaciju koja je besplatna, a može biti u Daruvaru ili u Zagrebu. Tijekom savjetovanja uzimaju se anamnestički podaci od pacijenta, kako osobni – vezani za bolesti koje je pacijent prebolio, ili kronične od kojih se liječi, pitanje alergija te podaci o eventualnim operacijskim zahvatima koje je već imao, tako i obiteljski. Obavi se klasični pregled vlasišta s procjenom donorskih i primajućih regija prema Norwoodovoj klasifikaciji kod muškaraca ili Ludwigovoj kod žena. Na temelju pregleda napravi se proračun koliko bi folikularnih jedinica trebalo transplantirati kako bi se postigao zadovoljavajući estetski rezultat.

U razgovoru s pacijentom prolaze se sve faze koje su potrebne, od pripreme za zahvat, anestezije, preko samog zahvata – vađenje folikularnih jedinica s donorske regije, njihova njega i čuvanje do akta transplantacije – odnosno implantacije u primajuću regiju, te poslije operacijski oporavak. Na taj način upoznavanja pacijenta sa zahvatom stvara se međusobno povjerenje, rješavaju se nedoumice. Tako pripremljeni pacijenti pristupaju kirurškom zahvatu s puno manje stresa.


Što ako pacijent živi daleko od Poliklinike Maletić?


Ukoliko je pacijent s mjestom boravka udaljen i sam put na konzultaciju je opterećen izostankom s radnog mjesta i dodatnim financijskim izdatkom, mogu se prije operacijski savjeti obaviti telefonom i email-om. Važno je da se pacijent fotografira – potret, lijevi i desni poluprofil te snimka vlasišta odozgo – znači u sjedećem položaju sa spuštenom glavom prema dolje za 45 stupnjeva. U popratnom tekstu ako se konzultacije obavljaju e- mailom treba biti naznačena osobna i obiteljska anamneza prema postavljenim pitanjima o zdravlju.

Ako pacijent želi možemo organizirati prijevoz do Daruvara, te nazad. Također ako pacijent želi doći u Daruvar dan prije zahvata ili ostati nakon zahvata možemo organizirati smještaj u hotelu po promotivnim cijenama.
 

Čega se pacijent treba pridržavati prije operacije?


Kod prije operacijske konzultacije važno je pacijenta upozoriti čega se sve mora pridržavati u vrijeme neposredno prije termina zahvata.

Minimalno dva tjedna prije kirurškog zahvata ne uzima se acetilsalicilna kiselina (Andol, Aspirin) niti vitamin E. Alkohol bi se trebao izbjegavati barem 5 dana prije zahvata, a konzumacije kave i čajeva 2 dana prije. Ukoliko se uzimaju neki drugi lijekovi, svakako taj podatak treba prijaviti liječniku koji će prema djelovanju lijeka donijeti odluku može li se terapija nastaviti ili privremeno prekinuti. Ako je pacijent upotrebljavao Minoxidil, potrebno je barem dva tjedna prije zahvata prekinuti tretman.
 

Kod prijema u ordinaciju


Na dan kirurškog zahvata pacijent dolazi u ordinaciju gdje se obavlja procjena zdravstvenog stanja. Pacijent se klinički pregleda, ponovno se provjere anamnestički podaci i zapišu u za to predviđen formular. Slijedi tuširanje i pranje kose specijalnim dezinfekcijskim sredstvom, a nakon toga pacijent oblači odjeću Poliklinike. Slijedi fotografiranje za medicinsku dokumentaciju te označavanje davajuće (donorske) i primajuće regije. Po potrebi i dogovoru skrati se kosa. Ovisno o osjećanju pacijenta, liječnik odlučuje je li potrebno dati predmedikaciju zbog opuštanja ili ne. U venu se uvodi braunila kako bi se tijekom zahvata održavao venski put za ordiniranje lijekova, ukoliko bude potrebno.

Ako su svi potrebni nalazi u granicama normale, pristupa se kirurškom zahvatu.
Trg Kralja Tomislava 2/1, 43500 Daruvar | +385 43 / 335 - 330
Medveščak 23/1, 10000 Zagreb | +385 1 / 7079 525

info@maletic.eu | Toscana CMS powered by: Aktiv Marketing

 
maletic logo